1. Zapytanie ofertowe na zakup 4 komputerów
 2. Wykonanie analiz gleby pod rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych
 3. Przetarg na Działania informacyjne i promocyjne Przedsięwzięcia ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”
 4. Przetarg na projekt pn.”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” – budowa instalacji fotowoltanicznej oraz modernizacja stacji transformatorowej.
 5. Przebudowa i modernizacja instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej
 6.  Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”
 7. Dostawa ciągnika oraz przyczep do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”:
 8. Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych, stacji biogazu ze ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacji kondensatu oraz instalacji elektrycznej na terenie eksploatowanej kwatery składowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska
 9. Dostawa i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla Projektu  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”
 10. Dostawa energii elektrycznej dla Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej
 11. Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”
 12. Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej. Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
 13. Przetarg nieograniczony na dostawę  wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji     ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o  w Białej Podlaskiej
 14. Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 165 000 litrów na potrzeby grzewcze Zakładu Oczyszczania Ścieków ul. Brzegowa 4 w Białej Podlaskiej i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej