1. ZPORR 2004-2006 BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO BIAŁEJ PODLASKIEJ

2.  POIiŚ 2007-2013 BUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW DLA REGIONU BIAŁA PODLASKA.

3. POIiŚ 2007-2013 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA PROJEKTU “PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ  W BIAŁEJ PODLASKIEJ”.

4. POIiŚ 2014-2020 „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” o nr : POIS.02.03.00-00-0077/17.

5. LAWP w  ramach RPO WL na lata 2014-2020 “Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz modernizacja stacji transformatorowej”