W dniu 04 czerwca 2009 roku na wniosek Wojewody Lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński uhonorował 26 osób zasłużonych pracowników BWiK „WOD-KAN” Sp. z o. o. w służbie państwu i społeczeństwu, którzy długoletnią pracą dowiedli swoich zasług i wielkiego zaangażowania w prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali;

1.       Pan Józef Bańkowski
2.       Pani Teresa Bogdanowicz
3.       Pan Ryszard Bogucki
4.       Pan Janusz Bystrzyński
5.       Pani Wiesława Czarnecka
6.       Pan Antoni Darmochwał
7.       Pan Radosław Dubisz
8.       Pan Andrzej Górski
9.       Pan Zygmunt Jarosz
10.     Pan Zenon Jedynak
11.     Pani Ewa Kopytiuk
12.     Pan Zygmunt Król
13.     Pan Krzysztof Kryśko
14.     Pan Jerzy Kułaga
15.     Pan Marian Laszuk
16.     Pan marek Litwiniuk
17.     Pani Mariola Najdyhor
18.     Pani Wiesława Rudowska
19.     Pani Celina Ruta
20.     Pan Krzysztof Szarubko
21.     Pani Alicja Tymicka
22.     Pani Elżbieta Zając
23.     Pan Bolesław Zalewski
24.     Pan Zenon Zalewski

Medalem Srebrnym za długoletnia służbę odznaczeni zostali:

25.     Pan Stanisław Łukaszuk
26.     Pani Iwona Piwnicka

Medalem Wojewody Lubelskiego za wkład włożony w pozytywne kształtowanie sfery gospodarki komunalnej oraz dbałość o rozwój Lubelszczyzny odznaczeni zostali:

1.      Pan Andrzej Kiela
2.      Pan Roman Lubecki
3.      Pan Marek Nestorowicz
4.      Pan Witold Pacześniowski
5.      Pani Grażyna Ruszczuk
6.      Pani Halina Ustjanowska

W dniu 19 czerwca 2015 roku zostały wręczone odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla 24 zasłużonych pracowników BWiK „WOD-KAN” Sp. z o. o. w służbie państwu
i społeczeństwu, którzy swoją pracą i zaangażowaniem włożyli wielki wkład
w rozwój firmy.

Medalem Złotym za długoletnia służbę odznaczeni zostali:

1.       Pan Mirosław Borowski
2.       Pani Salwina Ciok
3.       Pani Maria Czajka
4.       Pani Barbara Czyrak
5.       Pani Lidia Daniluk
6.       Pan Roman Gała
7.       Pani Joanna Kowalczyk
8.       Pan Zbigniew Kozak
9.       Pani Elżbieta Kryśko
10.     Pan Henryk Kupryś
11.     Pan Tadeusz Lecyk
12.     Pan Sławomir Marczuk
13.     Pan Marek Nestorowicz
14.     Pani Grażyna Ruszczuk
15.     Pan Włodzimierz Sawczuk
16.     Pan Zbigniew Szlaski
17.     Pani Danuta Szucka
18.     Pani Halina Ustjanowska
19.     Pani Elżbieta Ziomkowska
20.     Pan Józef Żelazowski

Medalem Srebrnym za długoletnia służbę odznaczeni zostali:

21.    Pani Zofia Kiełczewska
22.    Pan Jarosław Kuliński
23.    Pan Tomasz Stańczyk
24.    Pan Mirosław Wojciechowski