GOSPODARSTWA DOMOWE
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę
3. Umowa o odprowadzanie ścieków bytowych
4. Zgłoszenie zabudowy podlicznika

POZOSTALI ODBIORCY
1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem. oraz do celów p.poż
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania
6. Wzór umowy na odprowadzanie wód opadowych i rozpotowych do systemu kanalizacji deszczowych
7. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie wód opadowych i rozpotowych do systemu kanalizacji deszczowych
8. Oświadczenie
9. Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
10. Oświadczenie o prowadzonej działalności
11. wniosek o wydanie warunków – w-ks
12. Zgłoszenie budowy przyłącza
13. Zgłoszenie do odbioru
14. Zlecenie na uzgodnienie projektu
15. Regulamin przetargów BWiK
16. Ankieta zadowolenia klienta BWiK