Bialskie Ścieżki Edukacyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych w pracowni edukacyjnej

„Kropla Wiedzy”

O projekcie:

Bialskie Ścieżki Edukacyjne jest to projekt, który powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. To miejsce, w którym uczniowie mogą  poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną w praktyce poprzez liczne doświadczenia, badania czy obserwacje przyrodnicze. Dzięki ośrodkowi edukacyjnemu dzieci i młodzież mogą poznawać ciekawostki ze świata natury i zobaczyć świat z innej perspektywy. Mottem przewodnim projektu BŚE: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi dotknąć, a zrozumiem”.

Inicjatorzy:

W projekt byli zaangażowani Pracownicy Spółki BWiK

„WOD-KAN”, pozostałe Spółki Miejskie, a także Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczną. Obudowę dydaktyczną projektu przygotowali nauczyciele bialskich szkół. Wszystko zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka.

BŚE mogły zostać zrealizowane dzięki licznym darczyńcom tj.

Fundacja Grundfos Grundfos Pompy Sp. z o.o, BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex Sp. z o.o.,  Vapro S.J.,

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.,

Zakład Produkcyjno-Handlowy “Zieleń” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Merkury Goławski Sp. J., Alfa i Omega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Pracownia edukacyjna „Kropla Wiedzy”

Zajęcia odbywają się w pracowni edukacyjnej Kropla Wiedzy oraz na powietrzu na terenie kompleksu WOD –KAN.

Lekcje będą prowadzone w trzech blokach tematycznych:

-woda,

-gleba,

-powietrze.

Wykłady i  ćwiczenia będą prowadzone przez nauczycieli fizyki, chemii, biologii i geografii.

Przy pracowni znajduje się stacja meteorologiczna wyposażona w zestaw profesjonalnych instrumentów pomiarowych.

Cele zajęć

 – poszerzenie wiedzy przyrodniczej uczestników;

– ćwiczenie umiejętności działania w ściśle wyznaczonej kolejności, myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego oraz obserwacji i wyciągania wniosków;

– pobudzenie kreatywności i twórczego działania;

– zainteresowanie przyrodą jako dziedziną nauki;

– kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów  dotyczącej segregacji odpadów oraz oszczędzania wody;

– rozwijanie  u uczniów postawy  odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej

 Bialskie Ścieżki Edukacyjne to nie tylko nauka.

Uczniowie biorąc udział w zajęciach edukacyjnych mogą skorzystać z rekreacji na Terenowym Ośrodku Edukacyjnym. Do dyspozycji jest grill, miejsce na ognisko oraz altana z kominkiem. Wszystko to powoduje, że w środku miasta stworzono enklawę ciszy i spokoju. Na terenie ośrodka utworzona jest wielotematyczna ścieżka edukacyjna z tablicami edukacyjno-informacyjnymi na temat:

  1. Piję wodę dla zdrowia.
  2. Jak możesz chronić środowisko naturalne?
  3. Co to jest recykling?
  4. Ty też możesz chronić środowisko.
  5. Poznajemy ekosystemy.
  6. Jak leśnicy chronią i pielęgnują las?
  7. Rodzime ssaki chronione.
  8. Rodzime ptaki chronione.
  9. Dzieje bartnictwa i pszczelarstwa.
  10. Rośliny miododajne.

Uzupełnieniem tablic są plansze edukacyjne umieszczone na ścianach altany rekreacyjnej przedstawiające zwierzęta chronione. Przy wybranych drzewach i krzewach znajdują się tabliczki informacyjne, zawierające nazwę danego gatunku, co daje możliwość fizycznego poznania drzewa bądź krzewu przez zmysły wzroku, dotyku i węchu. Taka forma edukacji ekologicznej najlepiej zapada w pamięci dzieci i młodzieży.

Dodatkowo dla najbardziej żądnych wiedzy  na terenie ośrodka można zorganizować plenerową lekcję ekologiczną gdyż pobyt w ośrodku to nie tylko miłe spędzenie czasu ale także zdobycie wiedzy na temat technologii ujmowania, uzdatnia wody oraz dostarczania jej do sieci miejskiej.

Młodzież dowiaduje się z jakich pokładów ujmowana jest woda, która trafia do ich kranów oraz jakim procesom technologicznym jest ona podawana  tj. np. na czym polega jej odżelazianie czy też odmanganianie. Uczniowie mają również możliwość spróbowania wody wydobywanej z pokładów jurajskich z głębokości ok. 480 m., która nie jest jeszcze poddana uzdatnieniu.

Ośrodek ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości proekologicznej przede wszystkim bialskiej młodzieży.

Zapisy

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów klas podstawowych.

Zainteresowanych wychowawców, prosimy o zapisy pod nr tel.: 885 886 043

Dodatkowo należy wypełnić kartę zgłoszeniową WOD-KAN, dostępną poniżej, a następnie wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do siedziby WOD-KAN  lub drogą mailową na adres p.nitek@bwikwodkan.pl.

 Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie dostępnym na stronie BWiK „WOD-KAN”  lub pod numerem telefonu 885 886 043.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN