CELE I ZASADY       WŁADZE        FUNDACJA         KONTAKT      BIALSKIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE      KONKURS 

Celem Fundacji jest:

  • inicjowanie i wspieranie działań oraz świadczenie usług na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki wodnej,
  • uaktywnienie środowisk lokalnych na rzecz ochrony środowiska,
  • edukacja i popularyzacja dokonań w zakresie ochrony środowiska,
  • wspieranie działań lokalnych samorządów na rzecz ochrony środowiska,
  • prowadzenie badań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

  • prowadzenie Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i jej wspieranie,
  • organizowanie i prowadzenie konferencji warsztatów oraz spotkań panelowych,
  • inspirowanie działań oraz udzielanie pomocy osobom i organizacjom w realizacji zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska.