CELE I ZASADY         WŁADZE          FUNDACJA           KONTAKT

Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna

      Problematyka ekologii jest dziś szczególnie aktualna. Zauważając jak duże znaczenie w kształtowaniu świadomości proekologicznej różnych środowisk społecznych naszego miasta i regionu, w tym przede wszystkim bialskiej młodzieży mają różnego rodzaju akcje i stowarzyszenia proekologiczne postanowiliśmy stworzyć warunki dla  edukacji ekologicznej naszego społeczeństwa. Spółka  Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w Białej Podlaskiej jako firma związana m. innymi z ochroną środowiska wspólnie z Prezydentem Miasta Białej Podlaskiej Panem Andrzejem Czapskim powołała do życia Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną.

Celem utworzonej Fundacji jest tworzenie warunków dla  zmiany postaw społeczeństwa lokalnego wobec środowiska otaczającego człowieka, poprzez wytwarzanie właściwych relacji: człowiek – przyroda – środowisko oraz podnoszenie poziomu jego świadomości w tym zakresie, a zwłaszcza kształtowanie młodzieży szkolnej gdyż to jej postawa i świadomość ekologiczna jest naszą i pokoleń przyszłością.

Fundacja jest prowadzona społecznie przez trzyosobowy Zarząd, powołany spośród pracowników Spółki BWiK. Środki finansowe na jej funkcjonowanie Fundacja osiąga z dotacji na celowe projekty jak również z darowizn  firm i instytucji liczących się na rynku, a którym ochrona środowiska nie jest działalnością obojętną.

Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna prowadzi i zarządza Terenowym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, który mieści się przy ul. Narutowicza obok siedziby Spółki.

Ośrodek powstał przy wsparciu finansowym WFOŚiGW, dzięki inicjatywności Zarządu Spółki jak również pomysłowości Pani Wiesławy Czarneckiej oraz dużemu zaangażowaniu samych pracowników Spółki, którzy  siłami własnymi wykonali prace związane z jego budową  i zagospodarowaniem. Dokonano nasadzeń drzew i wielu gatunków roślin ozdobnych, urządzono stawik zarybiany w okresie letnim, a utworzone kaskady wodne dają wrażenie strumyków górskich.

Wszystko to sprawia, że w środku miasta stworzona została enklawa ciszy i spokoju. Ośrodek ten ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości proekologicznej różnych środowisk społecznych naszego miasta i regionu, w tym przede wszystkim bialskiej młodzieży. Świadczy o tym wykorzystanie ośrodka.

Na terenie ośrodka można zorganizować plenerową lekcję ekologiczną gdyż pobyt w ośrodku to nie tylko miłe spędzenie czasu ale także zdobycie wiedzy na temat technologii ujmowania, uzdatnia wody oraz dostarczania jej do sieci miejskiej. Młodzież dowiaduje się z jakich pokładów ujmowana jest woda, która trafia do ich kranów oraz jakim procesom technologicznym jest ona podawana  tj. np. na czym polega jej odżelazianie czy też odmanganianie. Uczniowie mają również możliwość spróbowania wody wydobywanej  z pokładów jurajskich, która nie jest jeszcze poddana uzdatnieniu.