1. Wniosek o zawarcie/rozszerzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 2. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
 3. Wniosek o zawarcie/rozszerzenie umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej;
 4. Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej;
 5. Wniosek o zmianę/uzupełnienie danych;
 6. Zgoda na obciążenie rachunku w formie polecenia zapłaty;
 7. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur i innej korespondencji w formie elektronicznej/na otrzymywanie powiadomień drogą sms-ową;
 8. Wycofanie udzielonej zgody;
 9. Zgłoszenie zabudowy wodomierza podlicznika;
 10. Oświadczenie dotyczące rozliczeń za odprowadzone ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – ryczałt;
 11. Wniosek o montaż odrębnego wodomierza i zawarcie umowy;
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie odrębnego wodomierza;
 13. Oświadczenie o prowadzonej działalności;