Biała Podlaska, 07.06.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Dostawa maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”:

  1. Zamówienie Częściowe nr 1 – koparko-ładowarka z oprzyrządowaniem- szt.1
  2. Zamówienie Częściowe nr 2 – ciągnik rolniczy trakcyjny z osprzętem – szt.1

Termin składania ofert:

do dnia 09.08.2018 roku do godziny 1200.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – cz 1 IDW

SIWZ – cz 2 Umowa

SIWZ – cz 3 OPZ

Załączniki do SIWZ cz 1 IDW od nr 1 do nr 6

ZMIANA TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 10.07.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 16.07.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 20.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2

WYBÓR OFERTY – ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA