Biała Podlaska, 04.12.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 165 000 litrów na potrzeby grzewcze Zakładu Oczyszczania Ścieków ul. Brzegowa 4 w Białej Podlaskiej i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej

Termin składania ofert:

dnia  21.12.2018r  do godziny  9:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał.1

zał 2

zał.3

zał.4

zał 5

zał.6

zał 7

zał 8

zał.9

zał 10

odpowiedź zapytanie -przetarg propan

Informacja o otwarciu ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY