Biała Podlaska, 25.08.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Dostawę i montaż urządzeń instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla Projektu  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 03.10.2018 r do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ II UMOWA

SIWZ – CZĘŚĆ III OPZ.pdf

SIWZ – CZĘŚĆ III załącznik nr 1 do OPZ

SIWZ – CZĘŚĆ IV OSI

Załaczniki do SIWZ cz 1 IDW od 1 do 9

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 18.09.2018r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 25.09.2018r 2

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 25.09.2018r 3

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 25.09.2018r

Załacznik nr 1 do pytania 14 Plan oczyszczalni

Załącznik nr 2 do pytania 22 schemat oczyszczalni

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA