Biała Podlaska, 02.10.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Dostawa energii elektrycznej dla Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp z o.o. w Białej Podlaskiej

Termin składania ofert:

do dnia 18.10.2018 r do godziny 9:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik – nr 13 -Zgoda-na-przetwarzanie-danych RODO

Załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy

Załącznik nr 7 do siwz- przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do siwz – oświadczenie umowa z OSD

Załącznik nr 9 do siwz -zastrzeżenie o tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 10 do siwz – oświadczenie o zakazie ubiegania się o zamówienie

Załącznik nr 11 do siwz- zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 12 do siwz- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego

Załącznik-nr-1-do-siwz-formularz-oferty

Załącznik-nr-2-do-siwz-formularz-cenowy

Załącznik-nr-3-3a-do-siwz-oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-nr-4-4a-do-siwz-oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Załącznik-nr-5-do-siwz-opis-przedmiotu-zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Wynik przetargu

Wybór oferty