Biała Podlaska, 07.06.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg: Przebudowa i modernizacja instalacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej dla Projektu  „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 18.07.2018 roku do godziny 1200.

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ- CZĘŚĆ I IDW

SIWZ- CZĘŚĆ II KONTRAKT

SIWZ-CZĘŚĆ III PFU

Załączniki do SIWZ cz 1 IDW od nr 1 do nr 6

WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ:  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dot. RODO

Załącznik nr 7 do SIWZ cz 1 IDW

ZMIANA TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 18.06.2018

SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Załącznik nr 1B do Oferty po zmianie

ZMIANA TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 10.07.2018 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ cz 1 IDW z dnia 13.07.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA