Biała Podlaska, 21.08.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Dostawa ciągnika oraz przyczep do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”:

  1. Zamówienie Częściowe nr 1 – ciągnik rolniczy trakcyjny z osprzętem – szt.1
  2. Zamówienie Częściowe nr 2 – przyczepa samowyładowcza – szt.2

Termin składania ofert:

do dnia 25.09.2018 r do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW

SIWZ – CZĘŚĆ II UMOWA

SIWZ – CZĘŚĆ III OPZ

Załączniki do SIWZ cz 1 IDW od nr 1 do nr 6

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2018r

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA