Biała Podlaska, 12.10.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej   na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej w ramach Projektu: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

dnia  06.12.2018r do godziny  12:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ- CZĘŚĆ I IDW

SIWZ- CZĘŚĆ II KONTRAKT

SIWZ CZĘŚĆ III PFU

SIWZ- CZĘŚĆ III załącznik nr 1 do PFU Ekspertyza

Załączniki do SIWZ Część I IDW od nr 1 do nr 9

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.10.2018r

(2) Zmiana treści SIWZ z dnia 15.10.2018r

Załącznik nr 4 po zmianie treści SIWZ z dnia 15.10.2018r

Zmiana treści SIWZ z dnia 16.10.2018r

Część biologiczna

Część mechaniczna

Część osadowa

plan sytuacycjny oczyszczalni

schemat blokowy Z.O.Ś

schemat technologiczny oczyszczalni ścieków (dwa agregaty)

SCHEMAT WYSOKOŚCIOWY OCZYSZCZALNI

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.10.2018r

Załacznik nr 1 do pytania nr 4 Plan oczyszczalni do wyjaśnień z 24.10.2018r

Załącznik nr 2 do pytania nr 4 schemat oczyszczalni do wyjaśnień z 24.10.2018r

Załącznik nr 3 do pytania nr 6 Plan zagospodarowania terenu do wyjaśnień z 24.10.2018r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 29.10.2018r

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 08.11.2018r -1

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.11.2018r -2

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.11.2018r -3

Załącznik nr 1P do pytania nr 27 z dnia 08.11.2018r

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z dnia 08.11.2018r

Oczyszczalnia Ścieków Biala Podlaska Ekspertyzy do wyjaśnień treści siwz z dnia 08.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA