Biała Podlaska, 05.06.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg na realizację przedsięwzięcia pn. ”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” – budowa instalacji fotowoltanicznej oraz modernizacja stacji transformatorowej.

Termin składania ofert:

do dnia 21.06.2018 roku do godziny 1200.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o przetargu

SIWZ część 1

SIWZ część 2

SIWZ część 3

Załączniki ( 1-6)do SIWZ

załącznik – przedmiar robót

załącznik – wyciąg z projektu

Rysunki

wyjaśnienia do SIWZ

Załącznik nr 1 – zmieniony

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dot. RODO

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia