Biała Podlaska, 20.04.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg na Działania informacyjne i promocyjne Przedsięwzięcia ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 08.05.2018 roku do godziny 1200.

Pliki do pobrania:

SIWZ – CZĘŚĆ 1 IDW

SIWZ – CZĘŚĆ 2 UMOWA

SIWZ – CZĘŚĆ 3 OPZ

Załącznik nr 1 do SIWZ cz 3 OPZ

Załączniki do SIWZ cz 1 IDW od nr 1 do nr 6

Wyjaśnienie treści siwz z dnia 27.04.2018

informacja z otwarcia ofert 08.05.2018

Wybór oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA