Lista archiwalnych przetargów w 2013 roku:

 1. na dostawę wodomierzy do wody zimnej w roku 2014
 2. Kompleksowe ubezpieczenie Spółki
 3. DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH
 4. Zakup i dostawę środków chemicznych wspomagających proces odwodnienia
 5. Dostawa rolet na ZZO
 6. Dostawa maszyn na ZZO
 7. Budowa zjazdu ul. Zamkowa
 8. Umeblowanie i wyposażenie ZZO
 9. Budowa KŚ w ul. Chłopickiego
 10. Dostawa i montaż instalacji zagęszczania osadów nadmiernych na oczyszczalni ściekow
 11. Dostawa maszyn i urządzeń na potrzeby ZZO
 12. Dostawa wodomierzy do wody zimnej