Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę rolet do  budynku Zakładu Zagospodarowania Odpadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
CZEŚĆ I SIWZ CZESC II UMOWA CZESC III OPIS
Załączniki do specyfikacji część edytowalna
Mapa parter budynku ZZO
Mapa piętro budynku ZZO
Wykaz stolarki budynku ZZO

WYBÓR OFERTY  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA