Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO Z UL. ZAMKOWEJ DO SEPARATORA WÓD DESZCZOWYCH  W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Ogłoszenie 
Projekt stałej organizacji ruchu
Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Projekt utwardzenia
Projekt zjazdu
Przedmiar robót
SIWZ
Szczegółowe Specyfikacje

WYBÓR OFERTY