Biała Podlaska 19.04.2013r

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,      e-mail:sekretariat@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i mntaż instalacji zagęszczania osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków ul. Brzegowej 4 w Białej Podlaskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Treść ogłoszenia
SIWZ
plan uzyt-fun zagęszczaraka
ins. zagęszczania -hala przygotowania polimeru – rzut z góry-Model
ins. zagęszczania -Hala pomp + rzut y góry-Model
ins. zagęszczania – przekrój  F-F-Model
ins. zagęszczania – hala przygotowania polimeru – Przekroj A-A-Model

WYBÓR NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY