Lista archiwalnych przetargów w 2012 roku:

1) BUDOWA SEPARATORA W UL. BRZEGOWEJ
2) BUDOWA PRZYŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO KS
3) DOSTAWĘ MASZYN I URZADZEŃ NA ZZO (20.03.2012R.)
4) BUDOWĘ KS W UL. POWSTAŃCÓW
5) DOSTAWĘ ŁADOWARKI NA ZZO 
6) DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH 
7) SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI (07.09.2012R.)
8) Opracowanie projektu i wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej w ul. Lipowej w Białej Podlaskiej (1.10.2012R.)
9) Budowa separatora na kanale deszczowym w ul. Żurawiej w Białej Podlaskiej (23.10.2012R.)
10) Zamówienie uzupełniające – Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego miasta, jako pomoc bialskim rodzinom (12.12.2012r.)