OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa separatora na kanale deszczowym w ul. Żurawiej w Białej Podlaskiej”,

SIWZ
Scan 1
czesc graficzna kd zurawia
projekt budowlany kd zurawia
warunki techniczne kd zurawia
przedmiar robót
siwz separator
Wytyczne montażowe

Ogłoszenie Wyniku Przetargu