RADA NADZORCZA
SPÓŁKI BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD-KAN”
W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. NARUTOWICZA 35A

 

    ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej za 2012 rok.

Oferta powinna zawierać między innymi:

–  prezentację firmy,
– nazwiska osób desygnowanych do przeprowadzenia audytu w Spółce wraz z wyszczególnieniem dotychczas wykonywanych audytów ,
– oczekiwane wynagrodzenie,
-wskazanie  metod i terminów badania.

Warunki:

– badania sprawozdania należy dokonać do   15  kwietnia 2013 roku.
– pisemne oferty  należy  składać do  26 października 2012 roku do godz.  1500 na adres:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. ul. Narutowicza 35A,   21-500 Biała Podlaska lub w sekretariacie Spółki w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 35A  ( I piętro – pokój nr 200).

 

Ewentualne pytania należy kierować pod adres: sekretariat@bwikwodkan.pl lub telefonicznie pod numer 083 342 60 71, fax 083 342 29 13.