INFORMACJE OGÓLNE
1. Obowiązująca taryfa – cennik
2. Regulamin. 
3. Ustawa  
4. Parametry wody
5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez BWIK
7. Regulamin organizacyjny Spółki
8. Informacje o zmianie zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


GOSPODARSTWA DOMOWE
1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz do podgrzania
3. Umowa o zaopatrzenie w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków


POZOSTALI ODBIORCY
1. Umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
2. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków kom. lub przem. oraz do celów p.poż
3. Umowa o zaopatrzeniu w wodę
4. Umowa o odprowadzaniu ścieków kom. lub przem.
5. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz wodę do podgrzania
6. Oświadczenie
7. Umowa o wprowadzaniu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
8. Oświadczenie o prowadzonej działalności
9. Wniosek o wydanie warunków
10. Zgłoszenie budowy przyłącza
11. Zgłoszenie do odbioru
12. Zlecenie na uzgodnienie projektu
13. Regulamin przetargów BWiK
14. Ankieta zadowolenia klienta BWiK