Lista archiwalnych przetargów w 2015 roku:

  1. Dostawę wodomierzy do wody zimnej w roku 2016
  2. Świadczenie usługi ochrony mienia – obiekt Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej.
  3. „Zakup i dostawę środków chemicznych wspomagających proces odwodnienia osadów i zagęszczenia osadów na potrzeby oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej”.
  4. Dostawę materiałów biurowych
  5. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej za 2015 rok
  6. Dostawę odzieży i obuwia roboczego w roku 2015.
  7. Dostawę środków utrzymania czystości dla potrzeb Spółki w roku 2015
  8. Dostawę wodomierzy do wody zimnej w roku 2015.