RADA NADZORCZA

SPÓŁKI BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA „WOD-KAN”

W BIAŁEJ PODLASKIEJ UL. NARUTOWICZA 35A

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej za 2015 rok.

Oferta powinna zawierać między innymi:

– prezentację firmy,

– nazwiska osób desygnowanych do przeprowadzenia audytu w Spółce wraz z wyszczególnieniem dotychczas wykonywanych audytów ,

– oczekiwane wynagrodzenie,

-wskazanie metod i terminów badania.

Warunki:

– badania sprawozdania należy dokonać do 15 kwietnia 2016 roku.

– pisemne oferty należy składać do 15 października 2015 roku do godz. 1500 na adres:

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska lub w sekretariacie Spółki w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 35A ( I piętro – pokój nr 200).

Ewentualne pytania należy kierować pod adres: sekretariat@bwikwodkan.pl lub telefonicznie pod numer 083 342 60 71, fax 083 342 29 13.