O Zakładzie   Galeria    Produkcja wody   Eksploatacja sieci     Pogotowie wod-kan    Zwiedzanie  Kontakt

 SUW Narutowicza SUW Sitnicka

Produkcja wody odbywa się w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ważne do dnia
24 listopada 2031r. Ustalone pozwoleniem strumienie wody kształtują się następująco:

1. Średniodobowy strumień ujmowanej wody Qdśr = 9 400 m3/d

2. Max. strumień wody pobierany z ujęć przy ul. Narutowicza Qhmax = 420 m3/h

3. Max. strumień wody pobierany z ujęć przy ul. Sitnickiej Qhmax = 200 m3/h

4. Max. strumień wody pobierany z ujęcia przy ul. Sidorskiej Qhmax = 60 m3/h

5. Średniodobowy strumień wody pobieranej w roku 2009 wynosił Qdśr =6 381m3/d

     Przy  obydwu stacjach  woda pobierana z  ujęć jest czysta bakteriologicznie i nie wymaga dezynfekcji. Zawiera jednak nadmierne ilości związków żelaza i manganu, które usuwane są w systemie jednostopniowej filtracji w filtrach ciśnieniowych.                                                                                                             

     Woda ujmowana ze studni jurajskich ma temperaturę  ok. 15oC  i jest schładzana , dokonywane jest to  przez pompy ciepła schładzające wodę  o ok. 20C