Zakład dysponuje sprzętem specjalistycznym:
-2 samochody na podwoziu LIAZ do mycia kanałów – SC-110

-1 samochód STAR do czyszczenia wpustów ulicznych

-1 samochód specjalistyczny do mycia kanałów JELCZ – SCK-3z
-1 koparko – ładowarka
-1 samochód ŻUK

-1 samochód MERCEDES z zainstalowanym zestawem do teleinspekcji

Wszelkie prace wykonywane na sieciach ulicznych prowadzone są bez przerw w odprowadzaniu ścieków.
Wg ustalonego harmonogramu wykonywane jest płukanie i czyszczenie sieci kanalizacyjnych, separatorów, regulacje i wymiany włazów nastudziennych i wpustów ulicznych.

Na bieżąco usuwane są zatory i zapchania na sieciach.

Oprócz podstawowej działalności zakład prowadzi również roboty związane z inwestycjami własnymi przedsiębiorstwa.
W roku 2010 wybudowano 540mb kanałów ściekowych w ulicy Furmana, Długiej, Fieldorfa, Słowackiego oraz sieć wodociągową w ulicy Furmana, Długiej, Fieldorfa , Żeromskiego  i Słowackiego o długości 780mb oraz przebudowę przyłączy sanitarnych i wodociągowych w ulicy Słowackiego i Sidorskiej.