Kanalizacja Sanitarna           Kanalizacja Deszczowa                 Działalność
RENOWACJE SIECI

W latach 2004 – 2007 przeprowadzono renowacje i naprawy różnymi metodami bezwykopowymi.

I. metodą punktową – tzw. pakerów w ilości 82 szt.

 

Metoda punktowa zastosowana przy renowacji w ul. Francuskiej, ul. Akademickiej

i ul.Północnej polegała na wprowadzeniu do uszkodzonego kanału urządzenia zwanego pakerem z nawiniętą opaską z włókna szklanego nasączonego żywicą polistrową. Pod nadzorem kamery paker był był ustawiony w odpowiednim miejscu, po czym pod wpływem ciśnienia powietrza zwiększyła swoją objętość powodując przyleganie opaski do ścianek przewodu. W takiej postaci opaska utwardzała się i tworzyła ze ścianką rury, trwale związany układ.

 

II. metodą liniową: – za pomocą rękawów (780 m)

     Metoda jest pomysłowa i  prosta w zastosowaniu. Służy do rekonstrukcji uszkodzonych układów rurociągów zarówno sieci komunalnych jak i przemysłowych. Nowa, utwardzona rura zwana  „pończochą”, „rękawem’ jest formowana wewnątrz istniejącego przewodu. W trakcie procesu najpierw następuje wprowadzenie elastycznego „rękawa” nasączonego żywicą termoutwardzalną, a później jego utwardzenie za pomocą gorącego powietrza lub wody. Dzięki temu uzyskuje się jednolity odcinek rurociągu, a nowa rura dokładnie przylega od wewnątrz do uszkodzonego lub zniszczonego przewodu.

W efekcie tak wykonanej renowacji otrzymujemy w pełni wytrzymałą mechanicznie, szczelną i odporną na ścieranie rurę wewnątrz skorodowanego przewodu. Renowację przy pomocy rękawa można wykonywać z dobrym efektem w przypadku bardzo wielu rodzajów uszkodzeń przewodów między innymi takich jak pęknięcia, otwarte złącza, przesunięcia pionowe i poziome rur, częściowe zgniecenia przewodów, infiltracja wód gruntowych

III. metodą krakingu (210 m)
       Metoda „krakingu” zastosowana w ul. Akademickiej  polega na wciągnięciu do starego przewodu nowej rury z modułów PEHD przy pomocy specjalnej, kruszącej głowicy pneumatycznej. Głowica ta była wprowadzona do wnętrza kanału poprzez studnię kanalizacyjną lub wykop montażowy. Podczas udaru kruszy go i w jego miejsce wprowadza nowy przewód o średnicy większej. Nowy przewód  był montowany w studzience z krótkich odcinków rur PEHD. Głowica krusząca była dodatkowo przeciągana wraz z nowym przewodem przez wciągarkę hydrauliczną o stałej sile uciągu.