Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 22 marca 2017 roku w Światowym Dniu Wody uruchomiła na Stacji Uzdatniania Wody SITNICKA sterylizator UV typu AMX o przepustowości ponad 200 m3/h. Urządzenie do dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi gwarantuje bezpieczeństwo wody. Promienniki wytwarzają promienie UV powodujące refrakcję fotochemiczną uszkadzającą DNA potencjalnych mikroorganizmów i ich dezintegrację.