Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” z główną nagrodą konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Miejską spółkę z Białej Podlaskiej doceniono m.in. za wybudowanie instalacji ujmowania biogazu w oczyszczalni ścieków oraz wytwarzanie w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, a także odzysk energii cieplnej zakumulowanej w ujmowanych jurajskich wodach głębinowych. Wod-Kan zdobył główną nagrodę w kategorii przedsiębiorstwo. Statuetki wręczono podczas gali Kongresu Envicon 2015 w Poznaniu.

– Naszą spółkę doceniono za dynamikę rozwoju, jakość świadczonych usług, efektywność działań i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na działania proekologiczne i prospołeczne, ale przede wszystkim za systematyczne budowanie idei Ecocity czyli miasta szczególnie przyjaznego ekologicznie – tłumaczy Zygmunt Król, prezes Wod-Kan. Na przestrzeni ostatniej dekady spółka zanotowała ponad 300-procentowy wzrost swoich aktywów. Jej przychody wzrosły o 95 proc. Cześć zysku Wod-Kan inwestował w przedsięwzięcia proekologiczne.

Chodzi m.in. o modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, która zapewnia teraz bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń. Dzięki dotacji z Fundacji EKOFUNDUSZ udało się wybudować instalację ujmowania biogazu na oczyszczalni ścieków i wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej.

– Kolejnym elementem jest odzysk energii cieplnej zakumulowanej w jurajskich wodach głębinowych. Zastosowane na obydwu ujęciach wody pompy ciepła o łącznej mocy około 365 kW pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb cieplnych obiektów stacji wodociągowych i większości pozostałych obiektów spółki – podkreśla prezes Król.

Z wykorzystaniem środków zewnętrznych spółka zrealizowała też projekt rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta, tym samym zapewniając dostawy wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków dla 99 proc. mieszkańców Białej Podlaskiej.

– Bardzo ważnym osiągnięciem firmy w zakresie idei Ecocity jest pełne wyposażenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w urządzenia oczyszczające ścieki opadowe i roztopowe – dodaje szef Wod-Kanu. Poza tym, w oparciu o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, spółka wybudowała Zakład Zagospodarowania Odpadów, który odbiera i przetwarza odpady od ok. 190 tys. mieszkańców Białej Podlaskiej i regionu.