Szanowni Państwo,
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr LU.RZT.70.51.2023, Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 14 grudnia 2023 roku zmianie ulega wysokość stawek Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
BIP PGW Wody Polskie:
Decyzja nr: LU.RZT.70.51.2023