Szanowni Państwo,
Z uwagi na rosnącą liczbę pytań dotyczących nowej taryfy pragniemy wyjaśnić, że Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 2018 r. zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy we wrześniu br. oraz nie miała wpływu na okres kiedy zostanie ona wprowadzona, chociaż jeżeli chodzi o podwyżkę to nigdy ten czas nie jest dobry.
Taryfa wprowadzona w 2021r. została kalkulowana na poziomie poniesionych kosztów w latach 2018-2020. Obecna taryfa została opracowana na poziomie poniesionych kosztów w latach 2021-2023, które spowodowane rekordową inflacją drastycznie wzrosły:
• Wzrost cen energii elektrycznej o 182% (cena 1 MWh od 277,7 zł do 785 zł);
• Wzrost cen paliw o 79% ( 1 l oleju napędowego od 3,50 zł do 6,28 zł);
• Wzrost płacy minimalnej o 28% ( od 2800 zł, do 3600 zł);
• Wzrost cen materiałów i usług o 77% ;
• Wzrost podatków i opłat o 25%.
W kalkulacji taryfy ujęto wyłącznie koszty jakie Spółka ponosi w związku z działalnością podstawową z uwzględnieniem 0,1 % marży zysku, która wyniesie zaledwie 28 718,79 zł.
Spółka BWIK “WOD-KAN” nie jest więc nastawiona na osiąganie zysku i z dumą służy Naszym mieszkańcom. Zapewnia codzienne bezpieczeństwo i możliwość korzystania z czystej, dobrej jakości wody oraz ze stabilnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Od lat udostępniamy zdrój wody jurajskiej, z którego mieszkańcy korzystają bezpłatnie przez cały rok. W okresie letnim udostępniamy „milusińskim” plac fontann, kurtynę wodną oraz dwie fontanny. Promując picie „Bialskiej kranówki” w szkołach montujemy poidełka wody. W pracowni edukacyjnej „Kropla wiedzy” prowadzone są zajęcia dla dzieci. Często uczestniczymy w różnych wydarzeniach aby częstować naszą dobrą wodą.
Jesteśmy dla Państwa i chcemy być.
Podwyżka to trudna sytuacją dla Państwa ale i dla pracowników Spółki – też są mieszkańcami miasta i odczują jej skutki. Ale biorąc pełną odpowiedzialność za zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody o odpowiednich parametrach oraz odbiór i oczyszczenie ścieków, należy zapewnić środki finansowe na tą działalność.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.