Światowy Dzień Wody 22 marca 2019r.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w Rio de Janeiro podczas Szczytu Ziemi w 1992 r. decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Bardzo często wodę traktujemy jako towar komercyjny a należy ją traktować jako nasze dziedzictwo, które musi być chronione i traktowane podmiotowo. Dlatego też niezwykle ważne jest dziś edukowanie o nieocenionej roli wody w świecie, przyrodzie i każdym żywym organizmie, gdyż niewątpliwie posiadana na ten temat wiedza pozwoli każdego dnia racjonalniej gospodarować tym wspólnym dobrem. Taka forma edukacji jest jednym z segmentów idei EKO CITY Biała Podlaska konsekwentnie budowanej od kilku lat  przez Spółkę BWiK „WOD-KAN”.

W dniu wczorajszym Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” w Białej Podlaskiej oraz Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna z radością włączyły się w obchody Światowego Dnia Wody organizowane przez Multicentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Powyższe wydarzenie było doskonałą okazją do zaproszenia najmłodszych bialczan do wspólnej zabawy w formie warsztatów edukacyjnych podczas których dzieci wysłuchały prelekcji z której dowiedziały się między innymi, przez kogo dostarczana jest woda do ich domów, skąd jest czerpana, jakim jest poddawana procesom a także dlaczego należy ją oszczędzać i w jaki sposób można to robić. Prelekcja została wzbogacona o pokaz oczyszczania „brudnej” wody na modelu filtra składającego się z trzech złóż filtracyjnych: żwirowego, piaskowego i węgla aktywnego do uzyskania klarownej czystej wody.

W czasie spotkania ogłoszono laureatów konkursu plastycznego pn. „Woda – nasze bogactwo”, którym pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.

            Niewątpliwą atrakcją warsztatów był pokaz pracowników Multicentrum eksperymentów
i doświadczeń z wodą w którym dzieci brały aktywny udział. W trakcie prezentacji odbyła się degustacja wody wydobywanej z pokładów jurajskich z głębokości 484m. Na placu przed Multicentrum udostępniono do obejrzenia samochód Pogotowia Wod-Kan  i jego wyposażenie oraz samochód specjalistyczny z kamerą do prześwietlania kanałów ściekowych, co zostało z niezwykłym entuzjazmem przyjęte przez najmłodszych.