Szanowni Państwo,

 

Podczas standardowych, regularnie prowadzonych badań wody, przez akredytowane laboratorium Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., stwierdzono jednostkowe przekroczenie parametru mikrobiologicznego wody. Wyniki przeprowadzonych badan wykazały wystąpienie 1 bakterii grupy Coli. W związku z tym powiadomiono Państwowego Inspektora Sanitarnego sprawującego urzędowy nadzór nad  jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz podjęto natychmiastowe działania zapobiegawcze poprzez dezynfekcję wody. Wdrożona została procedura warunkowego dopuszczenia wody do spożycia, co wiąże się z intensywniejszym jej chlorowaniem przez pewien czas. Pragniemy uspokoić odbiorców, że woda taka nadaje się do codziennego użytku. Możliwa jest jedynie zmiana w indywidualnym odczuwaniu walorów smakowych bialskiej wody, za którą to niedogodność przepraszamy. Trwa także diagnozowanie przyczyny niezgodności. Prawdopodobnie jest nią woda ujmowana systemem studni czwarto-trzeciorzędowych. Wody głębinowe i powierzchniowe stale są narażone na oddziaływanie różnych bodźców zewnętrznych. Przyczyną pogorszenia jakości wód głębinowych może być występująca susza hydrogeologiczna oraz jakość wód powierzchniowych rzeki Krzny. Jednym ze sposobów zaradzenia problemowi jest wprowadzenie profilaktycznej ciągłej dezynfekcji chemicznej wody środkiem na bazie chloru. Prowadzona chemiczna dezynfekcja zapobiega występowaniu bakterii w sieci wodociągowej. Jedyną niedogodnością u odbiorców może właśnie być wyczuwalny zapach chloru. Stosowane dawki chloru nie stanowią zagrożenia zdrowotnego. Ciągła dezynfekcja będzie prowadzona do momentu poprawy jakości ujmowanych wód.

Mamy głęboką nadzieję, że jest to stan przejściowy, ale niestety trzeba mieć świadomość, że może to być skutek globalnych zmian klimatycznych. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia