Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „ WOD-KAN” Spółka z o.o. niniejszym przypomina swoim Klientom o obowiązku posiadania ważnych wodomierzy podliczników. Wodomierze te służą do ustalania ilości wody bezpowrotnej zużytej, za która Spółka nie obciąża odbiorcy usług kosztami odbioru ścieków.

Wodomierz podlicznik, który utracił cechę legalizacyjną (5 lat licząc od daty produkcji) winien być wymieniony na nowy. O wymianie należy powiadomić Biuro Obsługi Klienta Spółki BWiK „WOD-KAN” ul. Narutowicza 35a w celu spisania numerów wodomierza i zaplombowania przez nasze służby.

Niespełnienie tego wymogu uznane będzie za brak układu pomiarowego wody bezpowrotnie zużytej. Skutkować to będzie nieuwzględnieniem jej w naliczaniu opłaty za odbiór ścieków, a także dla potrzeb ustalenia opłaty za odbiór odpadów. Podkreślamy, że dla tak określonej procedury nie są przewidywane żadne odstępstwa.