Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza      

BRAK ZAGROŻENIA

dla systemów wodociągowych

jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia w najnowszej publikacji z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID – 19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej lub ściekach.  

WHO nie ma dowodów obecności zastępczych ludzkich koronawirusów w źródłach wód powierzchniowych, podziemnych lub przenoszenia ich przez zanieczyszczoną wodę.

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” produkuje i dostarczana wodę w ciśnieniowym układzie zamkniętym. W całym procesie woda nie ma bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Zapobiegawczo woda jest chroniona stosowaną okresowo dezynfekcją podchlorynem sodu. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.