W związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że : Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” wstrzymuje wszystkie planowane prace modernizacyjne sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody.

 

Zadaniem Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”  Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody mieszkańcom, a także odbiór i oczyszczanie ścieków. To zadanie nie jest w żadnej mierze zagrożone, woda jest i będzie dostarczana do mieszkańców Białej Podlaskiej i okolicznych miejscowości gminy wiejskiej  w takiej ilości, jaka będzie potrzebna, a ścieki są i będą odbierane.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i w trosce o mieszkańców, wstrzymujemy wszelkie prace modernizacyjne na sieci wodociągowej, które mogłyby skutkować przerwami w dostawach wody. Mogą się pojawić miejscowe i chwilowe problemy z dostawą wody i odbiorem ścieków w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego, które będzie niezwłocznie usuwane.

Informujemy, że dostarczana z wodociągu woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Spełnia dopuszczalne parametry określające jej przydatność do spożycia.