Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej stosownie do wymogów art. 24e, ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.) ogłasza:

Taryfę Nr 14/2018
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pliki do pobrania:

ogłoszenie taryfy 14-2018 n

taryfa 2018-2021