Biała Podlaska, 05.12.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

dnia  08/01/2019  do godziny  12:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW

SIWZ – CZĘŚĆ II KONTRAKT

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU od 1-150

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU od 151-268

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU załacznik nr 1 ekspertyza

Załączniki do SIWZ Część I IDW od nr 1 do nr 10

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA