SZANOWNI KLIENCI

USŁUGOBIORCY

korzystający z miejskich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja  „ WOD-KAN „ Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  1. zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur szczególnie w budynkach nieużytkowanych w okresie zimowym,
  2. zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Przypominamy, że koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą Usługobiorcy korzystający z usług Spółki BWiK „ WOD-KAN ”.

 

W przypadku zaistnienia zamarznięć :

  • wody należy skontaktować się z Zakładem Zaopatrzenia w Wodę 83 342 60 71 wew. 158 w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod nr 994 czynnym całodobowo,
  • kanalizacji należy skontaktować się z Zakładem Sieci Kanalizacyjnej 83 342 60 76 w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod nr 994 czynnym całodobowo.

 

Potrzebę demontażu wodomierza na okres zimowy można zgłaszać telefonicznie do Zakładu Zaopatrzenia w Wodę tel. 83 342 60 71 wew. 158 w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 lub pod nr 994 czynny całodobowo.