Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stawki opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na rok 2022

Stawki opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na rok 2023

Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Miasta Biała Podlaska w 2020roku.

Uchwała Nr 3_IV_2020 w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową – do 31.12.2020