Decyzja w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz  odprowadzanie ścieków.

Zarządzenie Nr 37/XII/2023 w sprawie ustalenia cennika do rozliczeń za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioreowe odprowadzanie ścieków.

CENNIK – usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz  odprowadzanie ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z obszaru miasta Biała Podlaska

Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów z obszaru innego niż obszar miasta Biała Podlaska

Stawki opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na rok 2023

Stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie Miasta Biała Podlaska w 2020roku.

Uchwała Nr 3_IV_2020 w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową – do 31.12.2020 

Cennik wynajmu maszyn i urządzeń w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Cennik sprzedaży środka nawozowego poprawiającego właściwości gleby “KOMPOST SELECT-OPTYMAL”