Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko, to czyste miejsca, w których żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych.

Odpady segregujemy wg zasad:

  • Frakcja mokra:

– odpady kuchenne, resztki i obierki warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,

– odpady pochodzenia roślinnego: pocięte gałęzie, skoszona trawa, liście, owoce,

– pieluchy i pielucho-majtki, zużyte chusteczki higieniczne, mokry karton, pozostałości po domowej hodowli zwierząt,

  • Fakcja sucha:

– opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, opakowania wielomateriałowe, butelki PET, kubki, sztućce jednorazowe, papier kolorowy, suchy karton, guma, skóra, drewno, tekstylia,

  • popioły paleniskowe i pyły z kominów, (do popiołu można wrzucić rozbite doniczki, szklanki, talerze, szkło okienne)
  • PSZOK punkt selektywnie zebrane odpady komunalne:

-odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opony,