Od początku roku obowiązują nowe zasady segregacji i odbierania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017 roku poz. 19).

REKOMENDOWANA PRZEZ RIPOK SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW obejmuje:

 1. PAPIER,

 2. SZKŁO,

 3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,

 4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,

 5. ZMIESZANE ODPADY KUCHENNE (FRAKCJA MOKRA),

 6. POPIÓŁ.

UWAGA!

Okresowo do czasu pełnego wdrożenia systemu selektywnej zbiórki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska będą przyjmowane odpady opakowaniowe zmieszane 15 01 06 (frakcja sucha).

NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, obejmuje:

a) ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- nie zawierające popiołu i gruzu,

b) POPIÓŁ

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru powleczonego folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD: 15 01 07 Opakowania ze szkła

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Puste opakowania szklane po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych itp.
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD:15 01 06 ex Opakowania z metali i tworzyw sztucznych

 • opakowania z metali tj. puszki po konserwach, kapsle, folie aluminiowe, zakrętki od słoików itp.
 • opakowania z tworzyw sztucznych tj. plastikowe butelki po napojach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki, itp. opakowania
 • opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i napojach
 • butelek i pojemników z zawartością
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników z zawartością farb , lakierów itp.
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ZMIESZANE ODPADY OPAKOWANIOWE (FRAKCJA SUCHA)

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD:15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe (frakcja sucha)

 • zmieszane opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach, chemii, plastikowe torby, worki, folie
 • opakowania puszki, pojemniki, baniaki po olejach silnikowych
 • plastikowe zabawki, gumowe, skórzane
 • opakowania z papieru i tektury
 • opakowania z drewna, materiałów i wielomateriałowe
 • puste opakowania po lekach
 • reklamówki, zafoliowany papier
 

 • butelek i pojemników z zawartością
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników z zawartością farb , lakierów itp.
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD: 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji dostarczane selektywnie

 • pocięte gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, warzywa i chwasty
 • trociny i korę drzew
 • kwiaty wraz z ziemią kwiatową
 • resztek jedzenia
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ZMIESZANE ODPADY KUCHENNE – FRAKCJA MOKRA

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

KOD: 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • resztki jedzenia
 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej
 • kości zwierząt i pozostałości po domowej hodowli zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • szkła
 • tworzyw sztucznych i metali
 • kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady , które nie zostały przypisane do którejkolwiek grupy selektywnej zbiórki należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

UWAGA

NIE WOLNO WRZUCAĆ ZUŻYTYCH IGIEŁ I LANCETÓW MEDYCZNYCH DO ODPADÓW.

Zużyte igły medyczne i inne przedmioty mogące przenosić groźne choroby zakaźne należy oddać do PSZOK.

Kliknij tutaj. aby pobrać zasady segregacji odpadów w wersji do druku

Odpady, które nie zostały przypisane do którejkolwiek grupy selektywnej zbiórki należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki PSZOK stacjonarny lub mobilnego PSZOK-u przy okazji organizowanych przez BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. na poszczególnych osiedlach akcji Wiosennych i Jesiennych porządków.

Do PSZOK stacjonarnego można dostarczyć

 • metal;

 • tworzywa sztuczne;

 • szkło drzwiowe, okienne i lustra

 • odpady ulegające biodegradacji;

 • zużyte baterie i akumulatory; żarówki, świetlówki

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony samochodów osobowych

 • odpady z remontów w istniejących obiektach budowlanych, niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę z terenu nieruchomości zamieszkałych

 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe)
 • zużyte igły medyczne, strzykawki, itp.