Lp. Tytuł zamówienia publicznego Termin otwarcia ofert
  1 Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej” 27/02/2020
 
 
 
 
 
 
  2 Zakup oraz zakup z dostawą paliw płynnych, tj. oleju napędowego do silników diesla w ilości szacunkowej 192,5 m3 oraz benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 ilości szacunkowej 2,5 m3 Spółce Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. w Bodlaskiej w latach 2019 – 2020. 28/10/2019
 
 
 
 
 
 
  3 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania spawozdania finansowego  14/11/2019