BIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA ,,WOD – KAN” SPÓŁKA Z O.O.

21-500 BIAŁA PODLASKA

ul. NARUTOWICZ 35 A

tel. (083) 342-60-71/73 fax. (083) 342-29-13

e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wodomierzy do wody zimnej dla potrzeb Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o w Białej Podlaskiej zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania dla procedury przetargowej udzielanej w BWiK ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

WYNIK PRZETARGU