Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,      e-mail: inwestycje@bwikwodkan.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
BUDOWĘ  KANAŁU ŚCIEKOWEGO W   UL. WROCZYŃSKIEGO , PILECKIEGO, TESSARO, FEDOROWICZ  W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ


Ogłoszenie 
Załącznik 6 plan sytuacyjny
Załącznik 7 profil 1
Załącznik 8 profil 2
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12 przedmiar robót
SIWZ

wynik przetargu