Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35A,  tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,                                e-mail:sekretariat@bwikwodkan.pl

ogłasza przetarg na:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania:

„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 

Wynik przetargu:

WYBÓR OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia