Biała Podlaska, 03.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 35 A, tel. 83 342 60 71, fax. 83 342 29 13,

Ogłasza przetarg:

Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”

Termin składania ofert:

do dnia 14.08.2019 r do godziny 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ekspertyza budynku przepompowni

SIWZ – CZĘŚĆ I IDW

SIWZ – CZĘŚĆ II KONTRAKT

SIWZ – CZĘŚĆ III PFU

Załączniki do SIWZ Część I IDW od nr 1 do nr 10

Wyjaśnienie treści siwz z dnia 10.07.2019

Zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z 29.07.2019

Zmiana treści SIWZ- Zmiana terminu składania ofert z dnia 12.08.2019

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA